Theo Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân, nguyên tắc các huyện là có nhiều đất làm nông nghiệp. TP nên xem lại các huyện còn làm nông nghiệp không? Thực trang hiện nay, huyện Củ Chi có diện tích 43.000 ha, trong đó đất nông nghiệp 14.000 ha – chiếm 32% – nhưng theo dự báo đến năm 2025 chỉ còn 4% hộ dân làm nông nghiệp.

Tại huyện Hóc Môn, diện tích đất là gần 11.000 ha, trong đó đất nông nghiệp 2.200 ha – chiếm 21% – nhưng theo dự báo đến năm 2025 chỉ còn 0,6% hộ dân, đến năm 2030 còn hơn 600 người làm nông nghiệp. 

“Như vậy lúc đó là huyện hay là gì? Sao gọi là huyện được? Vì huyện là nông thôn, nông thôn thì phải có nông nghiệp” – Bí thư Thành ủy TP HCM nhấn mạnh. 

Tương tự, huyện Bình Chánh có diện tích đất 25.000 ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 7.900 ha – chiếm 31%, dự báo đến năm 2025 còn 0,4% hộ làm nông nghiệp.